آموزش نقاشی : طراحی یک جوجه ساده برای کودکان

آموزش نقاشی : طراحی یک جوجه ساده برای کودکان


آموزش نقاشی : طراحی یک جوجه ساده برای کودکان, تنها در چند مرحله و با استفاده از خطوط منحنی ساده طرز نقاشی یک جوجه ساده را به کودک خود بیاموزید. در این نقاشی سعی شده است که در مراحل کوتاه و کاربردی و با استفاده از ساده ترین خطوط یک نقاشی ایده آل آماده و طراحی شود. این نقاشی در قالب 4 مرحله آماده و رنگ آمیزی خواهد شد. امید اینکه مورد پسند واقع گردد.در ادامه مطلب تصاویر و مراجل را دنبال نمایید.