اس ام اس خنده دار (27)


اس ام اس خنده دار (27)


مورد داشتیم مادر به پسر گفته پسرم بیا شام حاضره

.

.

.

.

پسره گفته مادر الان میام بزار ناخن هامو سوهان بکشم

------------

مورد داشتیم پسره داشته از تهران رد می شده

.

.

.

.

الان ۲۰ ساله داره تهران زندگی می کنه

بابا کوچ یهویی که نداریم که

------------

مورد داشتیم پسره رفته خواستگاری

.

.

.

بابای دختره جوراباشو پای آقا داماد دیده

------------

مورد داشتیم پسره به دختره گفته من ابجی ندارم به تو میگم ابجی

.

.

.

.

دختره گفته خب عزیزم تو زنم نداری دقت کردی؟

------------

مورد داشتیم وسط عروسی تو باغ بارون میاد

.

.

.

.

هیچی دیگه مردا همه فرار می کنن از دیدن دراکولا

------------

۳ روز میشه پسورد وایرلس رو عوض کردم هیچ همسایه ای تحویل نمیگیره !

دیگه جواب سلامم رو هم نمیدن…

امروز همسایه بقلی داشت به اون یکی میگفت :نامرد گدا نذاشت اون سریاله رو کامل دانلود کنم 

------------

مورد داشتیم پسره انقد قلیون کشیده که سرش درد گرفته

.

.

.

.

بعد جالبه رفته نوافن خورده که سرش خوب شه ادامه بده قلیون رو 

------------

خورشید زندگیم خاموش شد

ماه زندگیم رفت

زمین زندگیم نابود شد

.

.

.

بابا قیامت شده تو هنو داری پیام میخونی بدوووووووووووو

------------

ای عزیز من

ای خوشگل من

ای جگر من

قربون قیافه گرد خوشگلت برم

پوی عزیزم فدات شم من

تو چرا به خودت میگیری

------------

تو را از هر طرف که می نویسم باز هم تو می شود

.

.

.

اسمت چی بود؟ ای بابا

اهان تو ذهنم بود میگم

------------

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻣﺪﺗﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﺟﻮﮐﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍﯾﺞ ﺷﺪﻩ

ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻥ ﻭ ﺁﺧﺮﺵ ﻣﯽ

ﻧﻮﯾﺴﻦ ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﻓﻼﻥ … ﺍﯾﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﺯﺷﺖ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﺳﺖ

ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽ

ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ.….

.

.

.

.

ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻟﯿﻤﻪ

------------

سالها پس از گران شدن نان

.

..

مادر به دختر:

دختر لگد به بخت خودت نزن پسره نون خشکیه

------------

زیر پست پسره کامنت گذاشتن:

How are you

جواب داده:

Yes

فیسبوک دو روز عزای عمومی اعلام کرده

------------

 یه ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻦ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻣﯿﺮﻥ ﻣﻄﺐ …

ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ : ﻟﻄﻔﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺍﻭﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﻟﺒﺎﺳﺎﺗﻮﻥ

ﺭﻭ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯾﺪ

ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻡ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﻢ .

ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﻨﻢ .

ﺩﮐﺘﺮ : ﭘﺲ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺯﺑﻮﻧﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﯿﻦ ﺁ …

ﺁ … ﺁ …!!!

------------

طرف ازآزمون رانندگی برمیگرده زنش میپرسه چی شد؟

میگه ردشدم اماخداییش عجب افسر مؤمنی بود همش میگفت: یاابوالفضل یاامام هشتم یا حسین!!

------------

کانون خانواده ما خیلی گرمه !

..

..

..

..

یعنی تا میاد سرد بشه بابام کولرو خاموش میکنه !

------------

صدا و سیما چیست؟

جایی که زنه به شوهرش میگه تولدت مبارک بعد میره دخترشو ماچ میکنه!!!

------------

تو پاکستان

بچه مدرسه ای ها موقع دعوا به همکلاسیشون میگن:

زنگ آخر وایسا بترکونمت

------------

فامیل دور به اقای مجری :

.

.

.

آقای مجری بهت یه نصیحت برادرانه می کنم

ﺍﮔﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺗﻪ ﮐﺸﯿﺪ

ﺑﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻪ ﺩﯾﮕﺶ ﺣﺎﻝ ﮐﻦ !

ﻫﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ آﺧﺮﺵ ﺭﺳﯿﺪﻡ.

------------

تاثیری که دختر همسایۀ پشت شیشه روی بازی فوتبالِ

بچه های محل داشت؛قراردادهای میلیاردی روی بازیکنای

استقلال و پرسپولیس نداره