اس ام اس خنده دار (9)

اس ام اس خنده دار (9)


بابام میگه :

چکار میکنی همیشه کله ت تو گوشیه .

گفتم :

تو کار صادرات واردات هستم .

میگه :

صادرات واردات چی ؟

گفتم :

جوک های این گروهو صادر میکنم به گروهای دگه و جک های اون گروها وارد میکنم به این گروه .

اونم عصبانی شد صادرم کرد تو کوچه 

الانم تو پارکم


یارو تو مترو دست کرده تو جیبم ، بهش میگم دست شما تو جیب من چکار میکنه ؟ بهم لبخند زده میگه :

الکی...مثلا من توام

این چه وضعشه دیگه ؟؟


سعی کنید وقتی میرید از خونه بیرون ...

نزارید جوراباتون بفهمن عجله دارید 

وگرنه گم می شن ...

والا تجربه کردم که میگم!!!


از حموم اومدم بیرون خیر سرم اومدم سشوار بکشم دیدم سشواره یهو خاموش شد 

رفتم با بخاری موهامو خشک کردم خدا وکیلی خیلی جواب داد فقط نمیدونم چرا 

همه گفتن چرا خونه بوی موی کز داده میده؟!؟!؟!؟!


ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﭘﺴﺮﺍ ﺍﺯ ﺣﻤﻮﻡ ﻣﯿﺎﻥ ﺧﻮﺷﮑﻠﺘﺮ ﻣﯿﺸﻦ ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻤﻮﻡ ﻣﯿﺎﻥ ﺯﺷﺘﺘﺮ ﻣﯿﺸﻦ؟؟ . . . . ﻻﻣﺼﺐ ﺁﺏ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ... ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ


آینده شغلی برای هر معدل :

.

1-معدل بالای 19....... دکتر " استاد

.

2-معدل بین 19 و 17............. معلم

.

3-معدل بین 14 و 17 ..............کارمند

.

4-معدل بین 12 و 14.....................مدیر عامل

.

5- معدل زیر 12 ..............................میلیاردر


شاعر می فرماید:

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند

.

.

.

.

.

.

.

.

کچلی را بگرفتند و سرش شانه زدند!


عزیزم حق با شماس

بیل گیتس و زاکربرگ بعد از ترک تحصیل به موفقیت و ثروت رسیدن

ولی اونا از هاروارد ترک تحصیل کردن نه از پیام نور رستم آباد !!


دفتر خاطرات هیچ موجودی تو خونه تکونی نیفته دست مامانش صلوات بلند عنایت فرمائید..... 

کشیدم که میگما الکی نیس خانمان براندازه....

اگه افتادم دیگه شادیه روحش صلوات عنایت فرمائید.....


مورد داشتیم دختره تو خیابون

دزده جلوشو گرفته گفته موبایلتو بده بیاد 

.

.

.

.

.

.

.


. دختره شماره موبایلشو داده 

با هم دوست شدن الانم دوتا بچه دارن :| :| 

مجبورن !


شوهر نیست میفهمی !!

شوهر نیییییییییست!


زندگی کوتاه است 

تا زمانی که دندان دارید

لبخند بزنید