اس ام اس دلتنگی غمگین 


اس ام اس دلتنگی غمگین 


دلتنگی یعنی؛

خیره شدن به سنگ فرشی

که قدمهای تو را زیارت کرده …

-------------

در نهان به آنهایی دل می بندیم که دوستمان ندارند و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما

-------------

حوصله ام برفی ست

با یک عالمه قندیل دلتنگی,

از گوشه های دلم آویزان

آهای

کافی ست کمی  ها  کنی که آب شوم

-------------

از اینجا

که  هستم  انجا که تو هستی

وجب به وجب

دلتنگم…

-------------

تنهایی یعنی :

 دوسش داری

 ولی نمی تونی بهش زنگ بزنی چون اون دیگه تنها نیست

-------------

دلتنگم و این درد کمی نیست

که پشت هیچ خط تلفنی صدای تو نیست

دلتنگم و این درد کمی نیست

که رو برمیگردانم و جای تو خالیست …

-------------

دلتنگی راباید تاب بیاورم..

باید بروم تا دورترها تاسرمرز فراموشی

هوای این شهر عجیب آلوده به نفس های توست..

-------------

نمیدانم چرا  اما برایت سخت دلتنگم سایت امیر اف بی

در این مسلک که صورت های بی احساس بسوی قلب های ساده می تازند

من اینجا در صف مرگ شقایق ها برای رنگ چشمان تو دلتنگم …

-------------

یه روز من بودم نفسش

 ولی بعد شدم عامل تنگی نفسش 

رفت سراغ یه نفس دیگه…

-------------

بی تو آن ظلمی که شادی کرد با من؛غم نکرد

گریه هم یک ذره از اندوه هایم کم نکرد

-------------

چه قدر سخته تو خیالت ساعتها باهاش حرف بزنی 

اما وقتی دیدیش هیچ چیزی جز سلام نتونی بگی.

-------------

خدایا.

بت بود.بت شکن فرستادی

من پر از بغضم بغض شکن هم داری؟…

-------------

هر که دلی داشت به دلداری دادست / این دل نفرین شده ماست که تنهاست هنوز

-------------

چه زود به نبودن باهم عادت کردیم

انگار دیگر هیچکدام از ما تنها نیست

من با تنهایی

و تو با تن هایی

-------------

تو که نباشی..

با چتر هم که قدم میزنم گونه هایم خیس میشود…

-------------

هیچوقت بیش ازحدعاشق نباشبیش ازحداعتمادنکن وبیش ازحدمحبت نکن چون همین بیش ازحدبه توبیش ازحدآسیب میرساند

-------------

هی رفیق

ازتو چه پنهان

ادم ها انقدر دورم زده اند ک بعید نیست یکی ازهمین روزها میدانی رابه نامم کنند.

-------------

یکی بود که اونم رفت

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود…

-------------

تنهایی همین است..

تکرار نامنظم من بی تو

بی انکه بدانی برای تو نفس میکشم.

-------------

میگن خوردن قسم دروغ کفاره داره

تو که خوردی

نوش جونت

حداقل کفاره اش یادت نره

می ترسم تو گلوت گیر کنه