اس ام اس عاشقانه جدیداس ام اس عاشقانه جدید

مهم نیست عمر “کوتاه” باشد یا “بلند”
مهم نفس هاییست که با تو
“کوتاه” و بی تو “بلند” کشیده میشود …
-----------
بی واسطه به آغوشم برگرد …
پیش از آنکه “مرگ” پا در میانی کند …
-----------
جزیره دلم را برای امدنت چراغانی کردم
اما تو بهانه کردی که از دریا می ترسم
-----------
بی خیال اسم ها و حرف ها
من خلاصه می شوم در تو … همین !
-----------
تنهاپرانتزی که دوست ندارم بسته شود
لبان توست وقتی که میخندی.
-----------
همه جا هستی!
در نوشته هایم، در خیالم، در دنیایم
تنها جایی که باید باشی و ندارمت کنارم است…
-----------
دلتنگم نه دلتنگ تو…
دلتنگ اینکه هر لحظه به یادم بودی…
دلتنگ تا صبح بیدار موندنت
فقط به خاطر اینکه دل من گرفته…
دلتنگ اینکه اسممو سوالی صدا کنی…
دیدی؟ من که دلتنگ تو نیستم…
-----------
دوستت دارم
و دوستت خواهم داشت
از آن دوستت دارم ها
که کسی نمی داند
که کسی بلد نیست !
-----------
از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد
وآن را به دو حرف مختصر خواهم کرد
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد
با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد
-----------
قول میدهم لام تا کام حرفى نزنم
فقط بگذار از دال تا میم بگویم ، بگذار بگویم که دوستت دارم
دیگر لام تا کام حرفى نمیزنم …
-----------
باران میبارد
و هوا پر شده از دوستت دارم هایی
که به دست باد ها سپرده ام
کـاش!
پنجره ات باز باشد…
-----------
چه پر جرات میشود انسان وقتی میفهمد
کسی دوستش دارد
“دکتر شریعتی”
-----------
سـکوت” خطرناکتر از “حـرفهای نیشدار” است!
بدونِ شَـک کسی که “سُکــوت” مـی کــند؛
روزی حرفهایش را سرنوشت به شما خواهد گفت…
-----------
وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم,
 ناگهان تو تنها قراره زندگیم شدی
-----------
دیدار شما ارزوی قبلی ماست
روابط عمومی چشمان بی قرار
-----------
بودن تو دلیل نمی خواهد
تو خودت دلیل بودنی
بودن من را دلیل باش …
-----------
دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت
تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم …
-----------
من با همه فرق دارم !!!
چون من تــــــــو را دارم …
-----------
این روزها همه میگن “بیخیال شو”
چه میدونن که تو خیالم رو خیلی وقته که بردی !
-----------
خوشبختی یعنی
 در خاطر کسی ماندگاری که لحظه های نبودنت را با تمام دنیا معامله نمیکند !