اس ام اس عاشقانه (12)


تمام دنیا را گشته ام

کنار تو اما، دنیای دیگریست!


قفس یعنی دهان من

وقتی زبانم روی اسم تو قفل می شود !


چقدر به آغوشت وسوسه بدهکارم !


اولین ها مهم نیستن

این موندنی ها هستن که مهم اند و تو ماندنی ترینی !


دنیا خیال تو نیست

اما بیرون از خیال تو هم دیگر دنیا برای من نیست !


سر و ته این حرفها را که بزنم

باز هم تویی که در سرم ته حرفها را میزنی !


بعضی ترانه ها را می توان بارها و بارها گوش داد

بعضی انسان ها را می توان بارها و بارها دوست داشت !


بی کلام اینجا باش

بودنت با دل من ، بی صدا هم زیباست !


دو کلام حرف حساب باهات دارم :

” دوست دارم ”

آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت

که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف

و من از دور ببینم که پر از لبخند است :

چشم و دنیا و دلت !


یا تو را باید دوست داشت

یا باید تو را دوست داشت

شرط سومی ندارد احوالات من …


میگویند زندگیت را پایِ یک “نفر” نگذار

کاش میدانستند که تو یک نفر نیستی ، تو یک “دنیایی” …


جای مرا خالی کن ، کنار مهربانیت !

تو که می خندی

اشتهای لبانم به بوسه باز می شود !


ببین چقدر در هم حل شده ایم ؟

تو قهوه میخوری ، من خوابم نمی برد !