اس ام اس غمگین دوری و دیوانگی

بــ ـی هـَــوا رَفـتــی !

بــی” نـفـس ” مـــانــدَم . . . !

--------------

مــرا کَس بسیــار اَستــ ؛

اَفسوس !

کـﮧ בِل یکـ نـا کَس مے פֿواهَـב …!

--------------

هـر روز صفحه ی نیازمندیـهــا را زیر و رو میکنــم

میدانــم بالاخره

یک روز

به مــن لعنتی نیاز پــیدا میکنـــی . . .

--------------

شب را دوستـــ ــ ـ دارم …!

چرا که در تاریکـــ ـی ..

چهره ها مشخــــــ ـص نیست !!

و هر لحظــــــــ ـه ..

این امیـــــ ـد ..

در درونــــــ ــم ریشه می زند …

که آمده ای ..

ولی من ندیده ام!

--------------

دیوانه امـ میخـوانیـد

گاهــــی که از سـر بغـضـــ

گریـــه میکنمــــ

مجنـونـمـــ میخوانیــد

ای جـــماعـــــــت!

سازهایـــتــــان را کــــوکـــــ کنـــــید

تا به هر سـازی که شــما میخواهــید برقصمــــــ…

--------------

در شهری که بوی عید نیست …

چه فایده …

جوانه ی درختان …

نور خورشید …

لباس نو …

من تنها با تو عید را می خواستم …

--------------

دردنـــــآک اســـــت

دوســـــتـَش بـدآری

و گمـــــآن کنی دوســـــتـَت دآرد

حــــآل آن کـِه

او یــِگــآنه هـَســــتی تو بآشـَـد

و تـــــو

یـــِــکی از هــزآران لــــــذت او …

--------------

صبر کردن گاهی معجزه میکند تنهایمان را پیش فروش نکنیم فصلش که برسد به قیمت میخرند
--------------
سوختنم را دیدی و خندیدی خنده ات را دیدم وسوختم خندهایم را خواهی دید ..دیدار ما به وقت سوختنت