تونل هایی که درختان ساخته اند!


تونل درخت یکی از پدیده های زیبای طبیعت هستند.که درختان در دو طرف جاده و با ردیف خاصی کنار هم قرار گرفته اند تا شگفتی های طبیعت را به نمایش بگذارند. بسیاری از این درختان خدادادی رشد کرده اند و برخی با استفاده از شیوه های باغبانی توسط انسان ها به وجود آمده است. تصاویری زیبا از این تونل های درختی که از سراسر جهان گرد آوری شده را در ادامه مطلب مشاهده کنید.


تونل هایی که درختان ساخته اند!تونل هایی که درختان ساخته اند!


تونل هایی که درختان ساخته اند!


تونل هایی که درختان ساخته اند!


تونل هایی که درختان ساخته اند!


تونل هایی که درختان ساخته اند!تونل های درختی زیبا