پیامک احساسی عاشقانه

پیامک احساسی عاشقانه

مـــن تورا دوســــ♥ــت داشتم !!

و تـــــو

غــــــرورت را بیشــــــتر از مـن…

بگــذریم…

نه چیزی از غــــــــرور تو مانده !!

و نــــــه از دوســـــــــت داشتن من…خـیــالــت راحــــــــــت

من همــان مـنـم!!!

هنوزم هم در این شـــــب های بی خــوابی و بی خـاطــره

میان این کــوچه های تاریــک پرسه می زنم

اما به هیچ ستـــاره دیگری سلام نخواهم کرد

خیــالت راحـــت ! ! !

من وفا دار احساسم هستم . . . !شعرهایم را میخوانی…

و میگویی روان پریش شده ام !

پیچیده است … قبول …

اما من فقط چشمهای تو را مینویسم …

تو ساده تر نگاه کن …دلم را که مرور میکنــــم تمام آن از آن  توست

فقـط نقطه ای از آטּ خودم …

روی آن نقطه هم میخ میکوبم …

و قاب عکـــس ♥تــو♥ را می آویـــزم …


حرفهایم را تعبـــیر میکنی

سکوتم را تفسیـــر

فردایم را پیشـــگویی….

به نیودنم مشـــکوکی

در بودنم مــــردد

از هیچ گــــلایه میسازی…

از همه چیز بهــــانه

من کجای این نمایـــــشم؟همه چیز همانقدر محال است

که لمس دستان تو !

همه چیز همانقدر غریب است

که گره زدن نگاهم به چشم های تو !

و همه چیز همانقدر عجیب

که (بودنم) کنار تو . . .سخـــــــــتــی تــنهــایی را وقتـــــی فــــهمیـــدم

کــ ــه دیــدم مترسکـــــ

بـه کــلاغ میــ ــگویــد:

هرچــقدر دوستـــ ــ داری نوکــ بزن

فقـــط تنهــام نــذار!!خـــــــــــــــدایــــــــــا…

دلتــــــــــــــــــــــنگــــــــــم…!!

برای کسی که مدت هاست بی انکه باشد

هر لحظه با فکرش” زندگی کرده ام..گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق میشوند

به جای شمع

گرد چراغهای بی احساس خیابان می میرند !بــــاور کــــن !

کــــار مــــن نیستــــ ،

کــــار ِ – خــــداستــــ …

” دلـــ♥ــــم “

جایــــی

میــــان ِ- نَفَس هایَتــ♥ــــــ-

گیــــر کــــرده استــــــــ …دارم میروم تمام خاطرات با هم بودن را خاک کنم…

ولی نمیدانم کجا…

این خاک…این زمین لعنتی….

همه تو را به من یادآوری میکنند…

حتی اسمان هم از بس به آن نگاه کرده ای رنگ چشمان تو را گرفته است….

نمیدانم کدام قانون طبیعت نقض شده است…

که زندگیم بر محور تو میچرخددلــــم تنگ شده….

برای وقتی که میگفتی: دلــــم واســــتـ تنــــــــگ شـــــدهــ

دلم تنگه:

برای بودنـــــــــت

شایدم برای لبخنــــــد خودم

دلـــــم برای همه چیز تنگ شده جز

نبـــــــــودنتــــــ