کاردستی برای نوجوانان : مخروط های تزئینی


کاردستی برای نوجوانان : مخروط های تزئینی : با استفاده از چندتکه وسایل ساده یک کاردستی زیبا خواهید ساخت. در این آموزش که ویژه نوجوانان می باشد با روش های ساده و طی چند مرحله اقدام به ساخت یک کاردستی میکنید. این آموزش به موادی همچون بشقاب،مداد، قیچی، کاغذ و چسب نیاز دارد و در چند مرحله مختلف به راحتی قابل ساخت و استفاده است. در ادامه مطلب می توانید قسمت های ساخت آن را مشاهده کنید