آموزش نقاشی : طراحی تصویری و قدم به قدم علاالدین Aladdin با مداد


به سراغ آموزش هنری جالبی می رویم که شاید برای علاقمندان به نقاشی وجود کلیه مراحل طراحی امری مهم باشد. در این آموزش به صورت تصویری مرحله ای و قدم به قدم به طراحی با مداد شخصیت کارتونی دوست داشتنی علاءالدین Aladdin پرداخته شده است. به کمک منحنی ها و خطوط عمودی ساده ای به آسانی می توانید خروجی مورد نظر از تصویری زیبا را مشاهده کنید.


خط های قرمز در هر مرحله نشانگر خط یا منحنی جدیدی است که به طرح اضافه شده است . از یک بیضی ساده شروع و تا شکل کلی علاءالدین تمامی تصاویر را قدم به قدم ادامه دهید.
آموزش نقاشی : طراحی تصویری و قدم به قدم علاالدین Aladdin با مداد