لوگو بهرا
بهرا یک مجله الکترونیکی که برای دسترسی عموم و به طور رایگان ارائه شده و وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نمی باشد. تمامی مطالب منتشر شده در بهرا با منبع و اختصاصی می باشد. امید است با انتشار این مطالب قدمی در راستای فرهنگ سازی،وبلاگ نویسی و نشر اطلاعات مفید برای عموم برداشته و شاهد رضایت بازدیدکنندگان باشیم.

نام و نام خانوادگی : مجله الکترونیکی بهرا

تولد : 1393.9.21