گفتار و آموزه های مذهبی


هراز گاهی با همه دانستنی های دینی خود برخی رفتارهای ناشایست انجام میدهیم که دور از انتظار یک مسلمان است، چه نوجوان، میانسال یا پیر باشیم، همگی در مواردی مرتکب گناهانی نابخشودنی شده و از حضور در محضر حضرت حق بی اطلاعی کرده یا به هردلیلی فراموش میکنیم. لا به لای تمامی شادی ها و جوانی هایی که داریم بهتر است این آموزه ها و گقتارها را هم به گوش جان خود آویز کنیم برای حفظ تمامی ارزش های متعالی مسلمانی.


وضو می‌گیری، اما در همین حال اسراف می‌کنی


نماز می‌خوانی اما با برادرت قطع رابطه می‌کنی


روزه می‌گیری اما غیبت هم می‌کنی


صدقه می‌دهی اما منت می‌گذاری


بر پیامبر و آلش صلوات می فرستی اما بدخلقی می کنی


دست نگه دار!


ثواب‌هایت را در کیسه سوراخ نریز!


آیت الله مجتهدی تهرانی