به سراغ آموزش هنری جالبی می رویم که شاید برای علاقمندان به نقاشی وجود کلیه مراحل طراحی امری مهم باشد. در این آموزش به صورت تصویری مرحله ای و قدم به قدم به طراحی با مداد شخصیت کارتونی دوست داشتنی آهو بامبی bambi پرداخته شده است. به کمک منحنی ها و خطوط عمودی ساده ای به آسانی می توانید خروجی مورد نظر از تصویری زیبا را مشاهده کنید.


خط های قرمز در هر مرحله نشانگر خط یا منحنی جدیدی است که به طرح اضافه شده است .

آموزش قدم به قدم طراحی کاراکتر Bambi با مداد