اس ام اس عاشقانه و لاو


اس ام اس عاشقانه و لاو


می خواهمت …

این خلاصه تمام حرف های عاشقانه دنیاست

-----------

لحظه لحظه در دلم ‏عشق‬ تو غوغا می کند

کی خدا رحمی به حال این دل ما می کند

-----------

انتظار

زیباترین نقاشی دنیاست

وقتی حاصل تصویرش

تو باشی

-----------

فراموشی سخت است

انتظار هم سخت است

اما از همه سخت تر این است

که ندانی باید انتظار بکشی یا فراموش

-----------

گاهی نباید ناز کشید

نباید آه کشید

نباید انتظار کشید

نباید درد کشید

نباید فریاد کشید

تنها باید دست کشید و رفت

-----------

اگر می دانستم انسان ها را به خاک می سپارند

خاک می شدم تا تو را به من بسپارند

-----------

دستش که در دستت باشد

خود به خود کلمه ای بـه نام “سرما ” از لغت نامه ی مغزت

پاک می شود

-----------

تنها برای چشمان تو می نویسم عزیزم

تا بدانی محبت و عشق را در چشمان تو اموختم نازنینم

تنهایم مگزار که عاشقانه تو را دوستت دارم!

-----------

آغوش هیچ خیالی بوی آشنای بازوانت را نداشت

و نجوای هیچ بارانی همصدای لب های تو نبود

اینک تو را بی خیال و بی باران

کجای این شب حسرت جستجو کنم ؟

-----------

ای عشق! پس از تو نان من آجر نیست

بی تو دلم از دریغ و حسرت پر نیست

تو قسمت من نه مال مردم بودی

قربان دلم که مال مردم خور نیست

-----------

زیر باران بیقراری چشمهایم

با چتری از وجود او

آهسته قدم نزن

حسرت روزهای بارانی را نمیخوری

اینجا همیشه هوا بارانیست!

-----------

گاهی بدون بغض و گریه و بدون داد و هوار

باید قبول کنی فراموش شدنت را

-----------

نگران نباش

من میدانم چگونه

با حسرت نبودنت تا کنم

فقط برایم بنویس

هنوز میخندی

-----------

فراموش شدن همیشه از نبودن نیست!

گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش میشوی

-----------

زندگی سه حکم داره :

خندیدن ، بخشیدن و فراموش کردن

پس بخند و ببخش و فراموش کن

-----------

گاهی باید کسانی را از گذشته مان فراموش کنیم

به یک دلیل ساده

آن ها به آیندمان تعلق ندارند

همین

-----------

نمیدانم چرا عادت فراموش کاریم

شامل تو یکی نمی شود

-----------

هر بار قسم خوردم که فراموشت کنم

اما هر دفعه فراموش کردم قسم خوردنم را

-----------

من حوایی هستم که به هوای

هیچکس تو را فراموش نخواهم کرد

-----------

اولین سرمشق زندگی ام

فراموش نکردن انسان هایی است که دوستشان دارم