آموزش نقاشی : آموزش قدم به قدم طراحی کاراکتر آلیس Alice با مداد

آموزش نقاشی : آموزش قدم به قدم طراحی کاراکتر آلیس Alice با مداد، به سراغ آموزش هنری جالبی می رویم که شاید برای علاقمندان به نقاشی وجود کلیه مراحل طراحی امری مهم باشد. در این آموزش به صورت تصویری مرحله ای و قدم به قدم به طراحی با مداد شخصیت کارتونی دوست داشتنی آلیس Alice پرداخته شده است. به کمک منحنی ها و خطوط عمودی ساده ای به آسانی می توانید خروجی مورد نظر از تصویری زیبا را مشاهده کنید.

خط های قرمز در هر مرحله نشانگر خط یا منحنی جدیدی است که به طرح اضافه شده است . از یک بیضی ساده شروع و تا شکل کلی آلیس تمامی تصاویر را قدم به قدم در قالب 20 مرحله تصویری ادامه دهید.