اس ام اس خنده دار وجوک جدید


اس ام اس خنده دار وجوک جدید


یکی ازرفیقش پرسید،به نظرت واسه تولد نامزدم چی بخرم که غافلگیر بشه؟

طرف گفت:شماره پاش رو بپرس، بعدبراش روسری بخر. اینطوری غافلگیر میشه

-------------

یه بچه ای داشته نمازمیخونده. یکی ازکنارش ردمیشه میگه آفرین!

نمازش رو قطع میکنه میگه: روزه هم میگیرم!

-------------

تو میدون بودم یه دختربچه اومد گفت: …عمو ازم گل میخری؟

منم مثل تو فیلما یه پنج هزار تومنی بهش دادم گفتم همشو بده

دختره گفت عمو زر نزن شاخه ای شیش هزار تومنه!

-------------

پسر خالم رفته خواستگاری دختره گفته من قصد ازدواج ندارم

اونم کم نیاورده گفته منم قصد ازدواج ندارم

اومدم فقط موز بخورم

اخه ما از اون خانوادهاییم

-------------

اَه دیگه خسته شدم!!!

ﺭﻭﺯﯼ ۲۰ ﻧﻔﺮ پیام میدن و ﻋﺎشقم ﻣﯿﺸﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻢ ﻣﯿﮑﻨن که ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ دوس ﺷﻢ

ﻻﻝ ﺷﻢ ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺭﻭﻍ ﺑﮕﻢ

.

.

.

ﻋﺒﻪ ﺑﺒﻪ ﻋﺒﺒﺎ ﻋﺒﻪ ﺑﺒﺒﻪ ﺑﻊ؟

-------------

وسط درس خوندن یکی از جزوه ها پا شد رفت 

بش گفتم : کجااااا؟!

جواب داد : حرف نزن تو بخون نیستی 

هیچی دیگه منم قانع شدم گفتم برو به سلامت…

-------------

ادبیات بعضی از خانمها هنگام زمین خوردن آقایان

دوران نامزدى : الهى بمیرم چیزیت که نشد !

١سال بعد ازازدواج : عزیزم بیشترمواظب باش ! ٣سال بعد:مگه کورى جلوپات رونگاه کن!

۵ سال بعد:آخیش دلم خنک شد.

١٠سال بعد:بخوری زمین که بلند نشی به حق علی

-------------

الــــــــان رفتــــــــم تو کوچــــــــه سطل اشغــــــــالو خالی کنم چشــــــــمم خورد به یه صحنه وحشتناک بغضم گرفت!

.

.

.

نامــــــــردا دیروز غروب که من خونه نبــــــــودم مــــــــوز خوردن به من نگفتن!!!!!!!!!!!!!

-------------

زنگ زدم به مامانم میبینم صدا جیغ و داد و سوت میاد! میگم: کجایین؟

مامانم با خوشحالی: ما اومدیم شهر بازی تو مگه باهامون نیستی؟…!!

-------------

پشت نویسی کارت عروسی یه بنده خدا: حاج حسنعلی و خانواده محترم بجز پسر وسطی کرمعلی بی پدر مادر

 خاک تو سرتون با اون بچه بزرگ کردنتون, اصن نمیخواد بیایید!!

-------------

فامیلمون دکتره تعریف میکرد:یه روز یه پیرزنه اومد مطبم داشتم چایی میخوردم 

گفتم مادر جان چته؟

گفت اقای دکتر یک هفته ست ادرارم شده رنگ چایی تون 

الان یه سالی میشه چایی نخورده 

-------------

یه نفر اشتباهی زنگ زد بی مقدمه گفت ساناز هنوز نیومده خونه ؟!!!!

گفتم : نه :|

گفت : اومد زنگ بزن خبر بده !!!

هنوز نیومده خونه ! نگرانشم !!!!

ساناز اگه این پستو میبینی برو خونتون … !!!

-------------

ای بابا این مورچه هام که دهن منوسرویس کردن…نمیتونم موبایلمو یدقه زمین بزارم…

همش فکر میکنن سیب گاز زدس میان جم میشن سرش..

.

.

.

.

الان فهمیدی اپل دارم یا بیشتر توضیح بدم؟

-------------

میخوام وﺻﯿﺖ کنم ﺍﮔﻪ ﻣُﺮﺩَﻡ ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﻦ :

.

.

.

ﺍﻟﮑﯽ “ﭘﯿﺲ ﭘﯿﺲ ” ﻧﮑﻦ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﻔﺮﺳﺖ !

-------------

یه ایرانی و یه ژاپنی با هم رفیق بودن ژاپنی ایرانی رو میبره کنسرت خودشون

 خواننده میگه جینگ جنونگ

ایرانی میپرسه چی گفت:

ژاپنی: هوا خوبه عشق زیباست دیدن یار آرزوست دلم اونو میخواد …

ایرانی: توی دو جمله این همه حرف گفت

ایرانی ژاپنی رو میبره کنسرت شجریان

شجریان میگه: هاهاهای های هاهاهاهای هاهای هاهاهای ی ی ی

ژاپنی میپرسه چی گفت:

ایرانی: هیچی هنوز چیزی نگفته

-------------

ماروباش یه شوهرم نداریم هرروز گوشیشوچک کنیم

الکی بهش گیربدیم وبه کاراش مشکوک بشیم

بامامان جونش کل کل کنیم

قهرکنیم وتنهاش بذاریم بعدبادسته گل بیاد منت کشی…!

-------------

جمله “مردم چه شانسی دارن!” چیست؟

(توجیه ناکامی و شکست و ترشیدگی )

-------------

ﺗﻮ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻪ دﺧﺘﺮه دَر ﻓﻠﺸﺶ رو ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد

ﺑﻌﺪ آروم از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ اﮔﻪ ﻓﻠﺶ در ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻪ؟؟؟

.

.

.

ﯾﻌﻨﯽ از ﺷﺪت ﺧﻨﺪه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ رو

دﻧﺪون ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ!!!

-------------

باید به دخترای امروزی گفت که درسته تو خودت قند و نباتی اما

فتوشاپی! فتوشاپ!

-------------

بابام طی یک حرکت کاملن ناجوانمردانه برای مقابله با پدیده شوم کولر، رفت اشتراک کنتور برقمون رو فروخت!!!

 ینی راحت شدیماااا. آخیییش…

 اینجا آرامش حکم فرماست… فقط یه خورده گرمه لامصب! 

بادبرن ارزون سراغ ندارین؟!!