اس ام اس عاشقانه (10)

اس ام اس عاشقانه (10)


همه ی زبان های دنیا را باید بدانم

دوست دارمِ من

شاید با تو بیگانه باشد


--------------------


کافیست کسی اسمم را صدا بزند

بعد از اسمم ویرگول بگذارد !

کمی مکث کند و بگوید : خوبی ؟

آن وقت هیچ نمی گویم ، فقط از گریه منفجر می شوم !


--------------------


تو عروس کسی اگر بشوی

نگذارم که دست روی دست

من محمدعلیِ قاجارم

مجلست را به توپ خواهم بست

--------------------


به انتهای بودنم رسیده ام

با تمام بودنم نبودنت رو فریاد می زنم

اما حیف که کوه غم در مقابلم ایستاده

و تمام فریادم را برایم بر می گرداند

و “تو” همچنان در سکوت و آرامشی


--------------------


میگویند آرزو قشنگی ست رد پای من و تو ، بر دشت پوشیده از برف

اما من به همان جاده ی خاکیِ خالی از برف نیز راضیم

فقط تو در کنارم باش …


--------------------


می شود با خاطراتت کامِ من شیرین کمی

مثلِ احساسی که دارد روزه دار از یک رُطب


--------------------


هوایم را داشته باش !

من خودم را به باد داده ام

برای تو


--------------------


کل دنیا هم هر روز بگویند : دوستم دارند

فایده ندارد

اما …

دوستت دارم های “تو” چه غوغایی میکند لامصب

روحم را تازه میکند


--------------------


کاش می دانست ، چقدر کم دارم ، نوازش دستهایش را بر موهایم

لمس سر انگشتانش را بر گونه هایم

و آرامش بودنش را در لحظه هایم

کاش می دانست ، چقدر کم دارمش

کاش …


--------------------


رفتگر جوان عاشق شده بود !

جرات گفتنش را هم نداشت

هیچکس هم نمی دانست چرا کوچه ی دخترک

از همه جا تمیزتر است


--------------------


سراغم را گاهی بگیر

نترس تنهایی ام واگیردار نیست


--------------------


این روزها …

انسان ها تنهایی ات را پر نمیکنند

فقط خلوتت را بهم میزنند


--------------------


درد دارد …

وقتی ساعت ها مینشینی

و به حرف هایی که هیچ وقت قرار نیست بگویی فکر می کنی !